Údržba exteriéru dřevostavby

Jak se starat o venkovní dřevěné prvky – obklady fasády, podbití, ploty a terasy, aby dlouho sloužily a zůstávaly pěkné? V následujícím článku si připomeneme čím jsou dřevěné konstrukce ohrožené, jak je správně založit a jak prodloužit jejich přirozenou životnost.

Dřevo je obnovitelný přírodní materiál, který provází lidskou stavební činnost od úplných počátků a bude ji provázet i nadále už proto, že se jedná o obnovitelnou surovinu, poměrně lehce dostupnou a zpracovatelnou. Má výborné tepelně izolační vlastnosti a příjemnou vůni, barvu i strukturu a rádi se jím obklopujeme i v interiéru. Typická vlastnost dřeva je, že snadno absorbuje vlhkost, které se pak vysycháním opět zbavuje. V exteriéru, kde je přímo vystaveno povětrnostním podmínkám však proto přirozeně a poměrně rychle stárne.

Přirozené stárnutí dřeva

Co se s trámy a prkny děje na vzduchu? Neošetřené surové dřevo vystavené povětrnostním podmínkám vstřebává vlhkost, na buněčné úrovni dochází k růstu bakterií a perforaci buněčných stěn. Pokud nezabráníme postupnému průniku vlhkosti do dalších vrstev, následuje rozvoj vyšších organismů – hub, jejímž důsledkem je postupná degradace a rozpad dřevní hmoty. Degradaci dále napomáhá střídání teplot, sluneční záření, působení emisí apod. Rychlost tohoto procesu pak závisí na konkrétních povětrnostních podmínkách a také na druhu dřeviny

Některá dřeva – typicky dřevo rychle rostoucích stromů (např. bříza, vrba, lípa) – degradují rychle, jiná pomaleji. Nejodolnější je dřevo, které vyrostlo v podmínkách tropických deštných lesů (např. merbau, teak, jatoba, ad.) anebo v severském klimatu, tak jako u nás často využívaný sibiřský modřín nebo severská borovice. Mezi málo a středně odolné dřeviny patří mj. smrk a borovice, odolný je dub, cedr, kaštan aj.

Nejlepších výsledků v prodlužování životnosti dosáhneme kombinací konstrukční a chemické ochrany dřevěných prvků, při současné vhodné volbě dřeviny pro konkrétní účely.

Konstrukční ochrana dřeva

První způsob ochrany dřeva před popsaným způsobem degradace – konstrukční ochrana, spočívá v takovém umístění dřevěných prvků v exteriéru, které zamezí jejich styku s vodou, přičemž nejde jen o dešťové srážky. Voda do dřevěné konstrukce vzlíná také ze země, pokud tomu nebráníme. To respektovali úspěšní stavitelé i v minulosti – všechny dodnes dochované venkovské roubenky jsou ty, které byly vysazené na kamennou podezdívku. 

Účinné je také zaoblení hran a zešikmení vodorovných ploch jednotlivých dřevěných prvků, které umožňuje hladké stečení vody pryč z povrchu. 

Sloupky plotu můžeme vysadit na ocelové patky, vrchní řezné plochy plotu pomůže ochránit oplechování a obklady fasády před deštěm účinně ochrání přesah střechy.

Chemická ochrana dřeva 

Druhý způsob ochrany dřeva před vlhkostí spočívá v ošetření povrchu impregnací – nátěrem. Nátěry na bázi vody či rozpouštědel většinou poskytují ochranu i před biologickými škůdci, o nichž zatím nebyla řeč. Jedná se o mravence, tesaříky, červotoče a další druhy dřevokazného hmyzu. Nátěry mohou mít různý obsah účinných látek a různou míru penetrační schopnosti.

V neposlední řadě mají nátěry také estetickou funkci, neboť se jimi dřevo různě dobarvuje. Bezbarvé nátěry také existují a jsou mezi uživateli oblíbené, ale je třeba mít na paměti jejich výrazně kratší renovační interval, jehož zanedbání má náročně odstranitelné následky. 

Zmíněné ochranné nátěry jsou určeny pouze pro exteriéry, v interiérech se nepředpokládá napadení dřeva plísněmi, houbami ani hmyzem. Zmínění škůdci totiž ohrožují dřevo až při jeho vlhkosti nad 20 % (a teplotě 20 °C). Ve zdravém interiéru je rovnovážná vlhkost dřeva do 12 %, proto není speciální ochrana potřeba.

Mějme na paměti důležité upozornění, totiž že žádný nátěr nedokáže kompenzovat chybné konstrukční řešení!

Poslední dobou se prosazuje sympatický trend ústupu od biocidních ochranných prostředků dřeva ve prospěch chytrých konstrukčních řešení.

Co má vliv na životnost nátěru?

Ochranný nátěr sám ovšem také časem ztrácí ochrannou funkci a je třeba jej pravidelně obnovovat. Délka renovačního intervalu je obecně závislá na okolnostech, které lze shrnout do několika srozumitelných bodů:

 • druh výrobku a jeho konstrukční ochrana,
 • druh a kvalita použité dřeviny,
 • druh řeziva (radiální/tangenciální),
 • opracování povrchu (řezaný, hoblovaný, broušený, kartáčovaný),
 • druh nátěru (tenko-, strědně-, silnovrstvý),
 • světová strana (J, S, V, Z),
 • barevný odstín (světlý, střední, tmavý).

Fasádní obklad chráněný přesahem střechy a orientovaný na východní – závětrnou stranu, bude vyžadovat obnovu nátěru méně často, než obklad vystavený dešti a přímému slunci na západní straně domu.

Rozměrová stálost a síla nátěru

V odborné praxi ještě dále rozlišujeme dřevěné prvky podle rozměrové stálosti. 

Rozměrově stálé dílce jsou například okna, dveře nebo nábytek.

Částečně rozměrově stálé jsou prvky tvořené z lepených hranolů či desek: zimní zahrady, okenice…

Rozměrově nestálé dílce – sem řadíme většinu exteriérových konstrukcí z neopracovaného masivního dřeva: ploty, exteriérové obklady, pergoly, terasy, zahradní nábytek.

Rozměrové stálosti musí odpovídat povrchová úprava:

 • silnovrstvá na rozměrové stálé dílce,
 • středněvrstvá na částečně rozměrově stálé dílce,
 • tenkovrstvá na rozměrově nestálé dílce.

Rozměrově nestálé dílce vyžadují ošetření tenkovrstvým, max. středněvrstvým prostředkem, v žádném případě se nedoporučuje silnovrstvá úprava.

Tenkovrstvý systém snadněji propouští vlhkost ze dřeva, přitom ale zabraňuje pronikání vlhkosti dovnitř. Má lepší penetrační schopnost a díky lepšímu proniknutí do podkladu nepopraská. Má širší spektrum účinnosti proti škůdcům a snadno se aplikuje štětcem, válečkem, sprejem nebo máčením.

Vzdělávejte se s námi

Konkrétní rady a tipy na přípravky včetně názorných ukázek můžete získat na semináři, který se bude konat na podzim 2023 v Centru dřevostaveb Brno, pod vedením odborného garanta z firmy Remmers

Co bude na programu?

 • Výhody a životnost venkovních dřevěných obkladů
 • Kam se dřevěné obklady nedoporučují?
 • Jak se starat o dřevěnou fasádu?
 • Vhodné typy dřeva
 • Lazury, laky, novinky
 • Je možné po letech změnit způsob údržby?