Dřevostavba si s vlhkostí poradí

Další z častých dotazů, které nám budoucí stavebníci kladou, se týkají obav, zda jim dům nezničí voda, nebo obecně – jak si dřevostavba poradí s vlhkostí?

 

Kde se v domě bere voda a vlhkost

 

Nejdříve si pojďme říci, odkud se bere vlhkost, která principiálně může stavbu, a to jakoukoli, ohrožovat. 

  • Vzlínající vlhkost z terénu.
  • Dešťová voda zatékající do domu.
  • Vzdušná vlhkost vznikající v domě běžně při jeho užívání.
  • Havárie spojené s úniky vody.

Jaké má ATRIUM řešení?

 

1. Vzlínající vlhkost

Vlhkost, která by vzlínala ze základů stavby a způsobovala plísně v domě, jak vidíme často u některých starých kamenných či cihlových staveb, v našich domech nehrozí. Všechny naše stavby zakládáme na betonovou základovou desku 20 cm vyvýšenou nad terén. Na svažitých pozemcích vždy ošetřujeme zabezpečení domu směrem od svahu, aby ani po čase nemohlo dojít ke kontaktu terénu se stěnou domu.

 

2. Zatékání dešťové vody

Problém zatékání dešťové vody není nikterak charakteristický pro dřevostavby, týká se i konvenčních staveb. Při předání stavby je střecha domu vždy v perfektním stavu a do domu nezatéká. Je třeba udržovat střešní krytinu i okapy funkční a v případě, že dojde třeba vlivem povětrnostních jevů k poškození, je nutné je neprodleně opravit a zabránit případnému zatékání do domu.

 

3. Vzdušná vlhkost uvnitř domu

Vlhkost vzduchu uvnitř domu vzniká například při vaření, sprchování i prostým dýcháním. S takovou vlhkostí si moderní dřevostavba z kvalitní difuzně otevřené konstrukce dobře poradí. Pravidelné větrání je samozřejmě nutné, bez starostí může být ten, kdo má dům vybavený centrální, nebo decentrální rekuperací, jinak je potřeba větrat okny. Že máte v místnosti příliš vlhký vzduch poznáte nejdříve podle toho, že se začne srážet vlhkost na studených hladkých plochách, nejčastěji oknech. Difuzně otevřená konstrukce DifuTech® umožňuje pozvolnou difuzi vodních par, její vnitřní vrstvu tvoří „chytrá“ parobrzdná deska ze sádrovlákna s precizně provedeným utěsněním. 

 

4. Havárie vody

Havárie spojené s úniky vody jsou mimořádné události, ke kterým – sice zřídka, ale přece jen, ojediněle dochází. Důležité je zareagovat na vzniklou situaci rychle a zabránit tak zbytečnému zvětšování škod. Oslovte vždy firmu, která dřevostavbu prováděla. Firma ATRIUM má servisní techniky, kteří dokáží kvalifikovaně posoudit rozsah škod, provedou obnažení konstrukcí, vysuší zasažená místa a konstrukci uvedou do původního stavu. Celý proces trvá pouze několik týdnů, pak je opět možné plnohodnotné užívání domu. Je v každém případě vhodné mít sjednané odpovídající pojištění domu a majetku, které sanuje finanční náklady spojené s nápravou škod. Pro předcházení rizikům spojeným s poruchami na technologických rozvodech kapalin velmi doporučujeme pravidelnou údržbu všech systémů v domě – počínaje vytápěním přes zásobníky vody až po kontroly těsnosti sanitárních tmelů v koupelnách apod.

 

Zásadním doporučením pro předcházení vzniku nadměrné vlhkosti ve vaší dřevostavbě, je vybrat si ověřenou a profesionální stavební společnost. Taková firma o případných rizicích ví a správným konstrukčním řešením a precizním provedením stavby až do detailů dokáže rizika minimalizovat. ATRIUM je svým klientům partnerem po celou dobu záruky domu a řeší i pozáruční servis a opravy.